Vergi Tahribatı

Vergi Tahribatı

Hits: 15Beyan üzerine veya inceleme sonrasında tahakkuk ettiği (kesinleştiği) halde mükellefin gönüllü olarak ödemediği, cebri takip ile tahsil edilemeyen, çıkartılan daha avantajlı ödeme koşulları sağlayan vergi affına benzer düzenlemelerden de yararlanılmayan verginin hiç bir durumda tahsil edilememesi halidir.

İktisat Tarihi: Resimli Zaman Çizelgesi

İktisat Tarihi: Resimli Zaman Çizelgesi

Hits: 364İster hukuk tarihi ister iktisat tarihine yön veren düşünürler ve ekoller bunları öğrendiğimiz dönem olan lisans eğitiminde ezberlenmesi gereken ve çoğunlukla da sınav sonrasında unuttuğumuz, kimin nasıl katkı yaptığından ziyade aklımızda kalan isimleri ile hatırlanır oldu. Mesleğimizde ilerleyip konulara hakim olmaya başladığımızda, bu kişilerin düşünceleri zihnimizde yeniden yeşerir. Düşünceler ile kişiler yeniden eşleşir. Kıymetini …

+ Read More

Ekonomik Sorunlara Çözüm Ararken: Mantık ve Dört İşlemle Kısır Döngüye Giriş ve Çıkış

Ekonomik Sorunlara Çözüm Ararken: Mantık ve Dört İşlemle Kısır Döngüye Giriş ve Çıkış

Hits: 325 Doç.Dr.Memduh ASLAN, Öğretim Üyesi Bütçe Dengesi: Kamu harcamaları {Giderler(cari+yatırım+transfer+borç faizleri)} = Gelirler [{Öz gelirler (Vergi+Varlık Satışı+Teşebbüs)} +{Geçici Gelirler (Borçlanma)}] Net Borç ihtiyacı = Kamu Harcaması – Öz gelirler Vergi = Ekonomik aktivite (Durum) x Vergi ölçütü (maktu/nispi) Ekonomik aktivite çarpanı azaldığında vergi geliri düşer. Vergi geliri düşerse borçlanma ihtiyacı artar. Artan kamu harcamaları için vergi gelirlerinin artırılması …

+ Read More

VERBİS Yükümlülüğündeki Belirsizlik Ve Tartışmalar

VERBİS Yükümlülüğündeki Belirsizlik Ve Tartışmalar

Hits: 11678 Doç.Dr. Memduh ASLAN F.Eda AYSAL,LLm VERBİS Yükümlülüğündeki Belirsizlik Ve Tartışmalar VERBİS 6698 Sayılı Kanun (KVKK) uygulaması bakımından, Dünya’daki ülkelerin kişisel verileri koruma  uygulamalarına bakıldığında ülkemizin tek örnek olduğu bir veri koruma önlemidir. VERBİS bir veri koruma önlemi midir? Diye sorulabilir; evet VERBİS kişisel verileri koruma önlemlerinden biridir. Zira, VERBİS kaydı ve sisteme yüklenen …

+ Read More

COVID-19’un Ekonomi Üzerindeki Olası Olumsuz Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Bertaraf Edilmesine Dair Çözüm Öneri Raporu

COVID-19’un Ekonomi Üzerindeki Olası Olumsuz Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Bertaraf Edilmesine Dair Çözüm Öneri Raporu

Hits: 2878ÖNERİ RAPORU Konu                 : COVID-19 Pandemisi İle Mücadele Kapsamında Uygulanan İzolasyon Önlemelerin Kamu Maliyesi, Mikro Ve Makro Ekonomi Üzerindeki Olası Olumsuz Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Bertaraf Edilmesine Dair Türkiye Koşullarına Uygun Çözüm: STEPARA Önerisi (PCT/TR2019/050895) Hazırlayan      : Doç. Dr. Memduh ASLAN Tarih               : 24.03.2020 Covid-19 pandemisinin yayılma hızının düşmesi veya kontrol altına alınabilmesi için …

+ Read More

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yıllara Göre İdari Para Cezaları

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yıllara Göre İdari Para Cezaları

Hits: 2605 Doç. Dr. Memduh ASLAN Av. F.Eda BAYSAL 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruma Kanununda idari para cezaları kanunun 18. maddesinde kabahat başlığı altında düzenlenmiştir. İdari para cezaları sadece gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkında öngörülmüş, kamu kurum veya kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek teşekküllerine ise idari para cezası yerine ilgili memur için disiplin uygulaması …

+ Read More

Serbest Bölgelerde Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesi Yükümlülüğü Üzerine

Serbest Bölgelerde Dövizli Sözleşmelerin Türk Lirasına Çevrilmesi Yükümlülüğü Üzerine

Hits: 3207 Doç. Dr. Memduh ASLAN Av.Akın Gencer ŞENTÜRK Av. F.Eda BAYSAL 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre “Kambiyo, nukut, esham ve tahvilat alım ve satımının ve bunlar ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin ve ticari senetlerle tediyeyi temine yarıyan her …

+ Read More

Kambiyo Mevzuatı Açısından Türkiye’de Yerleşik Kişiler

Kambiyo Mevzuatı Açısından Türkiye’de Yerleşik Kişiler

Hits: 3176 Doç. Dr. Memduh ASLAN Av. F.Eda BAYSAL Av.Akın Gencer ŞENTÜRK Kambiyo uygulamaları öteden beri 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Kanunun verdiği yetkiye dayalı olarak çıkarılan ve en bilinen 32 sayılı Karar olan Bakanlar Kurulu Kararları (artık Cumhurbaşkanlığı Kararı) ve bu kapsamda Tebliğler ve Genelgeler ile şekillendirilmiştir. Zaman içinde yaşanan değişiklikler birden fazla …

+ Read More

Dövizli işlemler Bakımından Hizmet ve Hizmet Teslim Sözleşmeleri

Dövizli işlemler Bakımından Hizmet ve Hizmet Teslim Sözleşmeleri

Hits: 1230Kavramların Hukuk Dili Dışında Kullanımının Sakıncalarına “Hizmet Sözleşmesi” Örneği Doç. Dr. Memduh ASLAN Av. F.Eda BAYSAL Av.Akın Gencer ŞENTÜRK 6 Ekim 2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51) ile başlıkta yer verdiğimiz konu …

+ Read More

Konkordato ve Kayıt Dışılık Sorunu: Gerçekten Herkesin Derdine Deva Mı?

Konkordato ve Kayıt Dışılık Sorunu: Gerçekten Herkesin Derdine Deva Mı?

Hits: 6263 Av. F.Eda BAYSAL Doç. Dr. Memduh ASLAN Av.Akın Gencer ŞENTÜRK Konkordato, şirketlerin borçlarının yeniden yapılandırılması için başvurdukları hukuki bir yöntemdir. Mali durumu bozulmuş olan borçlunun, borçlarını belli bir oranda ve/veya vadede ödemesine ilişkin alacaklıları ile yaptığı ve mahkemece onaylanan bir anlaşma niteliği taşır. İcra İflas Kanunu’nda eskiden beri yer alan bir düzenleme olan …

+ Read More