Kategori: ifm

İstanbul Finans Merkezi Kanunu Gerekçe

İstanbul Finans Merkezi Kanunu Gerekçe

Hits: 1Genel Gerekçe Günümüz ekonomik ekosistemi içerisinde uluslararası finans merkezleri, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve finansal piyasaların gelişimi amacıyla yatırımcılara ve kurumlara tasarruflarını yönetme ve finansmana erişim imkanını verimli bir şekilde sağlayan hizmet altyapılarıdır. Küresel ölçekteki finans merkezleri; fiziki ve teknolojik altyapı ve üstyapı gibi teknik imkanların yanı sıra güncel ihtiyaçlara cevap veren mevzuat, rekabetçi vergi …

+ Read More

İstanbul Finans Merkezi Kanunu

İstanbul Finans Merkezi Kanunu

Hits: 1Kanun No. 7412 Resmî Gazete:28 Haziran 2022 SALI-Sayı : 31880 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal rekabet gücünü uluslararası alanda artırmak, finansal piyasalar ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunmak, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonu güçlendirmek ve bu sayede İstanbul Finans Merkezinin önde gelen küresel finans …

+ Read More