Vergi Tahribatı

Vergi Tahribatı

Hits: 82

Beyan üzerine veya inceleme sonrasında tahakkuk ettiği (kesinleştiği) halde mükellefin gönüllü olarak ödemediği, cebri takip ile tahsil edilemeyen, çıkartılan daha avantajlı ödeme koşulları sağlayan vergi affına benzer düzenlemelerden de yararlanılmayan verginin hiç bir durumda tahsil edilememesi halidir.