Etiket: Vergi Hukuku

Rights to be Heard and to Defence at Turkish Taxation Law

Rights to be Heard and to Defence at Turkish Taxation Law

Human rights are tried to be protected universally through national and international studies. In this sense, the right to defence and the right to be heard as a human right; It emerges as an assurance in the execution of justice for individuals whose legal status may be affected as a result of the trial. Because, ultimately, the purpose of a trial is to reveal the material truth and to make fair decisions. These rights are rights that must be fully and equally recognized and fulfilled to the parties, whether in a lawsuit filed against civil rights and obligations, in a criminal case or in the tax proceedings, which are administrative proceedings. In this study, first of all, general information about the right to defence and the right to be heard will be discussed based on the European Convention on Human Rights. Secondly, how the right to defence and legal hearing in tax proceedings manifests as the rights of the taxpayer and in what situations and how it appears, as well as the deficiencies and improvements made in this regard will be discussed.

Vergide Uzlaşma İle Cezada Uzlaştırma Müesseselerinin Mukayesesi

Vergide Uzlaşma İle Cezada Uzlaştırma Müesseselerinin Mukayesesi

Adaletin maliyetsiz bir şekilde tecelli edebilmesi için kişilerinin kurallara uyması önem taşımaktadır. Kişilerin kurallara uymaması veya ihlal etmeleri halinde eylemleri suç veya kabahat olarak tanımlanmakta ve yaptırıma tabi tutulmaktadır. Cezalandırma fikrinin temeli kişilerin korkuyla da olsa kurallara uğramasını sağlamaktır. Ancak, kişileri cezalandırmak eylemin mağdurlarını her zaman tatmin etmeyebilmektedir. Etkisi toplumdan ziyade belirli kişiler üzerinde doğan bazı suçlar bakımından kişinin cezalandırılıp cezalandırılmaması yönündeki seçenek hakkı mağdura tanınabilmektedir. Kanun koyucu suçluya mağdurun maddi veya manevi zararını gidererek mağdur olanın affına sığınma olanağı tanımıştır. Bazı suçlardan zarar görenin ister belli bir tutar karşılığı, isterse belirli bir eylemin yerine getirilmesi üzerinde isterse herhangi bir şey talep etmeden suçluyu affetme ve onu bu cezadan kurtarma olanağı vardır. Ceza hukukunda uzlaştırıcı gözetiminde yapılan bu uygulamaya uzlaştırma denilmektedir. Benzer düzenleme vergi hukukunda da bulunmaktadır, vergi kaçakçılığına girmeyen vergi ziyaı gerektiren eylemlerde de vergi idaresi ve mükellef aracısız uzlaşma yapma olanağı bulunmaktadır. Bu çalışmada her iki uygulama karşılaştırılmaktadır.