Kategori: Ekonomi’ye Dair

Fiyat İstikrarını Sağlamada Merkez Bankasının Kullanabileceği Araçların Yeterliliği ve Gözümüzün Önündeki Fırsat

Fiyat İstikrarını Sağlamada Merkez Bankasının Kullanabileceği Araçların Yeterliliği ve Gözümüzün Önündeki Fırsat

Seçim sonrası ekonomi yönetimimizde değişiklikler oldu ve yeni yöneticilerin uygulayacakları politikaları hepimiz merak ediyoruz. Öncelikli sorunlar olarak;

– enflasyon (fiyatların yükselişi),

– hayat pahalılığı (gelirlerin ihtiyaca yeterli olmaması),

– devalüasyon (Ulusal paranın yabancı paralara karşı değerinin düşmesi) ön plana çıkıyor. Merkez bankasının, kanununda tanımlanan, temel amacı ise fiyat istikrarının sağlanması. Bu sorunlar ise fiyat istikrarını bozan etmenler olarak öne çıkıyor.
Türkiye’nin ortodoks politikaları uygulama veya uygulasa bile sonuç alma olanağı maalesef yoktur. Heterodoks politikalar ise zaman kazandırma fonksiyonunu kaybetmiş görünüyor.
Muhtaç olduğumuz kaynak gözümüzün önünde durmaktadır.

Kira Bedellerinin Fahiş Belirlenme Sorunu

Kira Bedellerinin Fahiş Belirlenme Sorunu

Kira bedellerinin tam olarak belirlenmesini düzenleyen bir mevzuat ve buna uymamanın karşılığında ceza düzenlemesi yok. Kira bedellerinde geçici olarak artış için konulan %25’lik sınırın hukuki olup olmadığı da tartışmalı. Kira geliri gayrimenkul sermaye iradı olarak takip eden yılda beyan edilip vergileniyor. Kira bedellerinin artmasını engellemek için kullanılabilecek bir vergisel argüman da yok, zira geçmişe yönelik vergileme de olmaz. Çözüm, kira tavanının emlak vergi değerine bağlanmasıdır.

Vergi Usul Kanununda emsal kira bedeli düzenlemesi var ama sadece vergilendirmeye esas. Temel yaklaşım, yakınlar dışında bedelsiz kira olmaz, almamış olman vergi ödememeni gerektirmez mahiyetinde. Emsal kira bedeli asgari kira bedelinin ne olması gerektiğine delalet edebilir ama azamisi için bir anlam ifade etmez.

Depremin Yaralarını Sarabilecek Durumda Olmak ve Kamu Maliyesi

Depremin Yaralarını Sarabilecek Durumda Olmak ve Kamu Maliyesi

Depremin barınma sorunlarından başka sorunlara da sebep olabileceğini akıldan çıkarmamak gerekir. Depreme hazırlığı, sadece bina inşaatına indirgemenin ne kadar eksik olduğunu 24 yıl içerisinde görme durumunda kaldık. Şehirlerimizi dengesiz bir şekilde büyümesine temel sebeplerin ekonomik aktivitelerin belli yerlerde toplanması ve tarım politikasındaki yanlışlıklar nedeniyle kırsal ekonominin zayıflaması olduğunu göz önüne almak gerekir. Şehirlerde yaşamaya talebin artması altyapı hizmetlerini zorlaştırdığı gibi, ekonomik aktivitesi yoğun bölgelerde oluşan rantlardan faydalanmak isteyen aşırı serbest piyasa aktörlerinin kuralları ve genel politikaları umursamadan yapı üretmesine sebep olmaktadır. Çarpık ve kontrolsüz şehirleşmenin, depremin yıkıcı etkilerinin büyümesinin en önemli sebebi olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir.

Vergi Tahribatı

Vergi Tahribatı

Hits: 82Beyan üzerine veya inceleme sonrasında tahakkuk ettiği (kesinleştiği) halde mükellefin gönüllü olarak ödemediği, cebri takip ile tahsil edilemeyen, çıkartılan daha avantajlı ödeme koşulları sağlayan vergi affına benzer düzenlemelerden de yararlanılmayan verginin hiç bir durumda tahsil edilememesi halidir.

İktisat Tarihi: Resimli Zaman Çizelgesi

İktisat Tarihi: Resimli Zaman Çizelgesi

Hits: 444İster hukuk tarihi ister iktisat tarihine yön veren düşünürler ve ekoller bunları öğrendiğimiz dönem olan lisans eğitiminde ezberlenmesi gereken ve çoğunlukla da sınav sonrasında unuttuğumuz, kimin nasıl katkı yaptığından ziyade aklımızda kalan isimleri ile hatırlanır oldu. Mesleğimizde ilerleyip konulara hakim olmaya başladığımızda, bu kişilerin düşünceleri zihnimizde yeniden yeşerir. Düşünceler ile kişiler yeniden eşleşir. Kıymetini …

+ Read More

Ekonomik Sorunlara Çözüm Ararken: Mantık ve Dört İşlemle Kısır Döngüye Giriş ve Çıkış

Ekonomik Sorunlara Çözüm Ararken: Mantık ve Dört İşlemle Kısır Döngüye Giriş ve Çıkış

Hits: 397 Doç.Dr.Memduh ASLAN, Öğretim Üyesi Bütçe Dengesi: Kamu harcamaları {Giderler(cari+yatırım+transfer+borç faizleri)} = Gelirler [{Öz gelirler (Vergi+Varlık Satışı+Teşebbüs)} +{Geçici Gelirler (Borçlanma)}] Net Borç ihtiyacı = Kamu Harcaması – Öz gelirler Vergi = Ekonomik aktivite (Durum) x Vergi ölçütü (maktu/nispi) Ekonomik aktivite çarpanı azaldığında vergi geliri düşer. Vergi geliri düşerse borçlanma ihtiyacı artar. Artan kamu harcamaları için vergi gelirlerinin artırılması …

+ Read More